Kiêng cữ sau sinh dân gian

Phụ nữ mới sinh nên kiêng kỵ những gì?

Phụ nữ sau sinh cần phục hồi sức khoẻ nên dân gian đặt những kiêng khem rất có lợi, chính để bảo vệ cho người sản phụ.... mà nay đã mai một dần theo cuộc sống hối hả và quá nhiều những thông tin khác nhau ... Các kiêng khem ấy như thế nào, bài viết xin gửi các bạn đang chuẩn bị sinh bé để phần nào thấy kiêng cũng là một cách giúp sản phụ ổn định sức khoẻ.