Kim Cang Thủ

Thần Hộ Pháp: Ý nghĩa và hoá thân trong đời thực

Nhân nói về Thiên Binh, Âm Binh có thiện tín hỏi rằng vậy có Phật Binh không? Câu hỏi này xét thấy còn nhiều người có suy nghĩ thắc mắc tương tự như thế là không ít, hôm nay Tamlinh.org sẽ bàn về lẽ này một chút!