Kinh Địa Mẫu Diêu Trì

Cách đọc kinh Địa Mẫu, Địa Mẫu chơn kinh

Theo phong tục dân gian để lại, ngày 8,18, 28 hàng tháng là ngày kị Mẫu, ai có phúc có duyên trì kinh Địa Mẫu là phúc lớn nhất. Bài viết này Tamlinh.org sẽ hướng dẫn các bạn cách lập đàn trì sám Mẫu Địa chơn Kinh.