Kinh Mẫu

Bài Kinh MẪU nên trì tụng trong ngày mùng 3 tháng 3

Tháng 8 tiệc Cha, tháng 3 tiệc Mẹ. Nhân ngày tiệc Mẫu mùng 3-3 âm lịch hàng năm, Tamlinh.org xin chép lại kinh Mẫu cho mọi người cùng đọc.