04/06/2021 11:41 View: 6781

Bài Kinh MẪU nên trì tụng trong ngày mùng 3 tháng 3

Tháng 8 tiệc Cha, tháng 3 tiệc Mẹ. Nhân ngày tiệc Mẫu mùng 3-3 âm lịch hàng năm, Tamlinh.org xin chép lại kinh Mẫu cho mọi người cùng đọc.

mau lieu hanh, kinh mau, dao mau

Bài thứ nhất.

Đức Mẫu Sòng Sơn giáng điện tiền
Khen người thiện sĩ có nhân duyên
Chói lòa đuốc tuệ soi tam giới
Nghi ngút hương tâm thấu cửu tuyền
Đeo đạo quang minh thu chính khí
Cầu văn bảo sám luyện chân nguyên
Linh phù, hỏa táo kim đan chuyển
Biến hóa phi đằng bạch nhật thiên.

BÀI THỨ HAI.

Chẳng quản nhân gian tục lụy phiền
Mẹ về dạy dỗ hết căn nguyên
Rũa, mài, uốn, nắn, tu, rèn, luyện
Giây, phút, ngày, giờ, sáng, tối, đêm
Bể rộng mông mênh xin cố vượt
Núi cao chót vót quyết trèo lên
Tấm lòng vàng đá không phai nhạt
Con khá nghe lời ấy mới nên.

BÀI THỨ BA

Tỉnh giấc con ơi mở mắt xem
Cõi trần chua chát đắng cay kèm
Kim nhọn đâm mê đau buốt buốt
Trùng non nhấm óc khổ rên rên
Chìm chìm nổi nổi lăn lăn lóc
Lộn lộn nhào nhào đảo đảo điên
Nợ nần vương vít tơ vò rối
Hoa nở sáng ngày héo tối đêm

BÀI THỨ TƯ.

Khuyên các con mau gắng sức lên
Tu tâm, tu tính, luyện cần chuyên
Hiếu, trung, tiết, nghĩa, nhân, từ, ái
Hiền, hậu, khoan, hòa, khiết, sỉ, liêm
Sen báu ngạt ngào nơi cảnh Phật
Bảng vàng choi chói chốn cung Tiên
Kìa thuyền bát nhã đương chờ bến
Đón kẻ tu hành có phúc duyên.

BÀI THỨ NĂM

Ghi ngọn bút son sổ chép biên
Mẹ về tấu Phật Cửu-Tằng-Thiên
Ban bình cam lộ trừ căn bệnh
Rưới nước dương chi giải nghiệp duyên.
Gột rửa lòng phàm ngầu đục vẩn
Phá tan trí ám tối mờ đen
Chân-như tỏ rõ chong tròn sáng
Cốt tục nhẹ nhàng chắp cánh tiên.

BÀI TỨ SÁU

Con ơi tiền bạc với âm công
So sánh cân đi, nhắc lại cùng
Tích trữ âm công ngày vững chắc
Tham lam tiền bạc phút tan không
Mở lòng nhân đức thương người khó
Phát dạ từ bi xót kẻ cùng
Cởi túi bạc tiền đừng lẫn tiếc
Lượng như trời bể lượng bao dung 

BÀI THỨ BẢY.

Nghe lời mẹ dặn một đôi điều
Con khá nhún nhường chớ tự kiêu
Thấy kẻ thấp hèn đừng ghét bỏ
Thấy người nhầm lỗi cũng thương yêu.
Tấm gương nhân thiện thêm ngời tỏ
Ngọn lửa não phiền chẳng đốt thiêu.
Nước Đức thơm tho, trong sạch mát
Thảnh thơi nhẹ bước tới Tiên-kiều.

BÀI THỨ TÁM

Muôn năm mừng gặp hội mây rồng
Một tiếng sấm vang chuyển núi sông
Khai đạo quang minh tiêu kiếp vận
Giáng kinh tu đức giải tai hung
Mù lòa tăm tối đều bừng sáng
Hủi lở tanh nhờn phút sạch không
Mưa pháp gió từ hây hẩy mát
Hoa tươi quả đẹp xạ hương xông.

BÀI THỨ CHÍN.

Sòng Sơn, Phố Cát cảnh cheo leo
Càng ngắm, càng trông thực mĩ-miều
Cảnh đẹp sắc tươi hoa gấm dệt
Long chầu hổ phục, trúc thông reo
Mông mênh bát-ngát non cùng nước
Trùng điệp quanh-co núi với đèo
Dưới suối rập rờn đàn cá lượn
Du dương thánh thót tiếng chim kêu.

BÀI THỨ MƯỜI.

Sòng-Sơn Thánh-Mẫu ngự Kim-Đình
Vạn bộ ty thần phụng giá nghênh
Lục trí thần thông khai bảo hiệu
Nhất chân diệu đạo giáng quang minh
Mẫu nghi thiên hạ thần oai chấn
Chúa tể Việt Nam thánh đĩnh sinh
Dưỡng dục quần nhân an quốc mạch
Công hoằng tế độ diệu nhi linh.

BÀI THỨ MƯỜI MỘT.

Tiếng anh linh dưới đời vang khắp
Đức Vân Hương công đức hải hà
Vốn xưa công chúa quỳnh hoa
Thiên đình con đức vua cha Ngọc Hoàng
Tiệc tiên đào nhỡ nhàng chén ngọc
Lệnh Hoàng Thiên Tiên Phật hội đồng
Năm mây vâng chỉ chiếu rồng
Giáng sinh vào cửa họ Trần nhà Lê.
Dáng yểu điệu hình kỳ thanh lịch
Vẻ thần tiên phẩm tuyệt trần ai
Ngạt ngào sực nức hương giời
Ngọc phô màu trắng sen tươi nhị vàng
Mắt lóng lánh hào quang sáng tỏ
Miệng mỉm cười đua nở trăm hoa
Hình dung cá lặn nhạn sa
Công dung ngôn hạnh nết na vẹn tòa.
Năm mười tám tơ vàng chỉ thắm
Kết duyên lành tần tấn phượng loan
Một giờ xa giá phượng loan
Hai mươi mốt tuổi tiên ban thăng đàng.
Tiếng anh linh muôn phần lẫm liệt
Ra tay phù hải tặc sơn di
Ba nghìn bố pháp riệu kỳ
Thăng thiên hạ địa thần uy vô cùng
Đắc lục chí thần thông pháp lực
Thượng đẳng thần rất mực quí tôn
Cảnh đào động bích non tiên
Nước trong suốt đáy khí thiêng ngất giời.
Đào thắm tía khoe tươi vẻ đẹp
Liễu xanh rờn bóng nguyệt điểm tô
Trắng ngần tuyết phủ mây che
Trên non vượn hót dưới khe cá vờn.
Cảnh Đồi ngang Sòng sơn Phố cát
Vẻ nguy nga ngọc dát vàng tô
Khâm tuân chiếu chỉ vua cha
Giáng kinh giáng kệ thi ca dạy đời.
Đức Thánh Mẫu tức thời giáng hạ
Lệnh chuyền sai các bộ tiên nàng
Long cung thủy phủ thượng ngàn
Khâm sai chiếu chỉ giáng đàn cứu dân
Đức Thánh Mẫu lòng dân thương sót
Khai quang minh tu đức cứu đời
Hoa vàng quả ngọc tốt tươi
Hương thơm ngát đất khắp giời mưa hoa.
Bốn phương giời âu ca nhã nhạc
Rồng phượng bay loan hạc lai trầu
Vui thay tháng thuấn ngày nghiêu
Đá kia thành ngọc đất đai hóa vàng.
Khắp muôn dân khói nhang phụng sự
Tôn quang minh sổ bạ chép ghi
Thiên đình ngọc bệ tâu quỳ
Phúc ban thiện sĩ ân thùy đàn sinh.
Nhà hưng vượng tôn vinh tử quý
Đẹp sinh tươi hòe quế cúc lan
Nợ nần một phút rũ tan
Thần tiên cốt Phật nhẹ nhàng thảnh thơi
Hưởng phúc bảo đời đời cực lạc
Bạch nhật thiên giá hạc bổng bay
Mẹ cha siêu độ về tây
Vui nơi nhà ngọc cung mây điện vàng.
Lưu danh thơm nhân hoàn thế giới
Gương quang minh choi chói tỏ soi
Mẹ vâng sắc chỉ cứu đời
Bút tiên ứng giáng một bài ca văn.

CHÍ TÂM SÁM LỄ - SÒNG SƠN HIỂN THÁNH 

THIÊN BẢN GIÁNG THẦN - MẪU NGHI THIÊN HẠ - CHÚA TỂ VIỆT NAM - MÃ VÀNG BỒ TÁT - HÒA DIỆU ĐẠI VƯƠNG - NGỌC BỆ HẠ -  (đọc 3 lần, lễ 3 lễ)

Tổng hợp