Kinh Vu Lan trọn bộ

Kinh Vu Lan Bồn Trọn Bộ

Tụng KINH VU LAN, cầu cho cha mẹ được tăng phúc tăng thọ, cha mẹ tổ tiên quá vãng sinh về cảnh giới cực lạc an vui. Bản Kinh Vu Lan trọn bộ do thầy Thích Trí Thoát tụng, nghe ngay MP3