04/06/2021 11:33 View: 4594

Kinh Vu Lan báo hiếu - thầy Thích Trí Thoát MP3

“Lễ Vu Lan bâng khuâng nhớ cha, ơn dưỡng dục
Mùa báo hiếu ngậm ngùi thương mẹ, đức cù lao.”

Một mùa Vu Lan nữa lại về, những bông hoa hiếu hạnh đang đua nhau nở rộ. Đây là dịp để khơi gợi lên trong tâm những người con sự biết ơn, lòng hiếu kính đối với đấng sinh thành và từ đó biết làm những việc thiết thực để báo đền công ơn trời bể của cha mẹ.

BẤM NGHE NGAY:

Tung kinh vu lan bao hieu thich tri thoat mp3

Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát | Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát | Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát

Kinh Vu lan và Báo hiếu cha mẹ là một trong năm bộ kinh mà các Phật tử phát tâm ấn tống để hồi hướng công đức cho cha mẹ nhân dịp lễ Vu lan.  Kinh này quí vị có thể tụng hàng ngày vào lúc nào cũng tốt cả, tụng vào mùa Vu lan từ mồng 1 đến rằm tháng 7 là tốt nhất! Thời gian tụng, địa điểm tụng tùy ý theo điều kiện của quí vị. Nhà nào chưa thờ Phật thì nên thỉnh Phật về thờ, vì tụng trước bàn thờ Tam Bảo sẽ dễ đi vào chánh niệm. Trường hợp bất đắc dĩ không có ban thờ Phật thì thỉnh một bức ảnh hoặc tượng Phật, Bồ tát, hoặc Tôn giả Mục Kiền Liên nhỏ, thiết tạm một chỗ sạch sẽ, cao ráo, đốt hương, dâng hoa và tụng kinh.

Mùa Vu lan là mùa báo hiếu ân đức cha mẹ, ngày xá tội vong nhân, vì thế kết hợp với tụng kinh Vu lan – Báo hiếu cha mẹ, quý vị còn phải thường xuyên tụng niệm nghi thức cầu siêu. Ngoài ra, để hồi hướng công đức cho cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp của quí vị được siêu sinh, cha mẹ hiện tại được phước báo an lạc thì bản thân các vị phải ăn chay, niệm Phật, thực hành bố thí, cúng dường, in ấn kinh sách Phật, viết chép, trì tụng và thực hành kinh Vu lan - Báo hiếu cha mẹ. Nếu cha mẹ còn sống thì phải khuyến hoa cha mẹ tu tập, thế mới là cách báo hiếu cao cả nhất.

Tamlinh.org