Lệ phách

Truyện ma: Thầy Dương (Tập 29)

Căn phòng nhà Hằng trần toe toét và ám khói do quả sét được thỉnh từ chiêu ngũ lôi giáng ma oánh xuống, dân tình đang xôn xao chỉ chỏ và bàn tán, họ thật sự không hiểu sao tự nhiên lại có quả sét oánh sáng lòa xuống nhà cái Hằng mà giữa đêm thanh gió mát như này.

Thật không thể tin được...