Linh hôn

Bằng chứng linh hồn rời cơ thể khi cận tử từ nhà phẫu thuật nổi tiếng

Bị tuyên bố là đã chết, người đàn ông quan sát cảnh tượng bệnh viện trong trạng thái linh hồn, sau đó trở về và kể lại.