Luân xa số 9

Nguy hiểm khi khai mở luân xa, cách ĐÓNG LUÂN XA?

Hiện tại có một số GIÁO PHÁI tự xưng rằng tu học theo cách của họ có thể khai mở Luân Xa, với rất nhiều lời quảng cáo có cánh như giúp giữ mãi tuổi thanh xuân, tăng cường sức khỏe, phát huy năng lực tâm linh như ngoại cảm, linh cảm, thậm chí còn có thể giao tiếp được cả với người âm. Vậy thực chất khai mở luân xa là gì? Những nguy hiểm khi khai mở luân xa?