Ma ăn phở

Kinh dị: Ma ăn phở

Đọc hết câu truyện thì cuối cùng là con ma nó muốn ăn phở. Người ta muốn ăn phở thì cho ăn đại là xong rồi. Lằn quằn đúng kiểu mấy khứa làm lớn. Đọc đến mấy lần "tao muốn ăn phở" là đã biết chỉ cần cho nó ăn phở là xong rồi mà...đến khổ.

Nhưng có người lại bảo: Cho nó ăn xong nó được nước làm tới luôn chứ ko có vụ “trọng tín” như này đâu. Ma là tâm linh, không nắm không bắt được, lấy gì đảm bảo ăn xong nó không nhập luôn ở đó ngày ngày đòi ăn phở?