Ma khóc gốc cây đa

Truyện tâm linh: Ma khóc gốc cây đa

Cách đây một ít ngày tôi nhận được lời đề nghị giúp từ một xóm nhỏ . Vùng này đang xảy ra chuyện lạ, đêm hôm trước cả xóm nghe thấy tiếng khóc nỉ non từ cây đa rìa làng. Tiếng khóc của đàn bà, tiếng khóc ghê rợn lắm.