Ma tây

Người âm đi nhờ xe: Nhận biết và xử trí ra sao?

Bạn đã từng nghe nói đến chuyện “người âm đi nhờ xe” chưa? Hay bạn đã từng đi trên đoạn đường vắng và chợt cảm thấy lạnh sống lưng?