Mẫu Đệ Nhị Thượng Ngàn

Tìm hiểu về tục thờ Mẫu Thượng Ngàn của người Việt

Khi tìm hiểu về Mẫu Thượng Ngàn, chúng ta đã bắt gặp nhiều bài viết về sự tích, truyên thuyết, quyền phép, văn khấn, đền thờ...của Mẫu Đệ Nhị Thượng Ngàn. Nhưng tục thờ Mẫu Thượng bắt nguồn từ khi nào? Từ đâu? Và tục thờ mẫu Thượng có nằm trong tín ngưỡng thờ Mẫu của người Việt hay không? 

Hãy cùng Tamlinh.org tìm hiểu.