Mộ kết

Cách xử lý khi bốc mộ không tiêu?

Người Việt chúng ta, nhất là miền Bắc và một số người gốc Bắc di dân xuống miền Trung và miền Nam đa phần đều thực hiện ghi thức "Địa táng". Điều đáng buồn ở đây là khi phách cốt sau ba năm mà chưa sạch thịt (Nhục thân) thì khi đào lên con cháu một số gia đình vẫn "Cầm dao lóc thịt" rồi sang cát và cải táng như thường. Vì thầy bói đã phán ngày giờ rồi. Vậy thì gia chủ nên xem xét lại mình và lại cả những người Thầy như thế.