Mộc tinh

Truyền thuyết: Mộc Tinh Xương Cuồng

Mộc Tinh vốn là một cây chiên đàn cao tám vạn thước, cành lá xum xuê che rợp đến mấy ngàn dặm, có chim hạc đến đậu nên đất ở đó gọi là Bạch Hạc (thuộc Việt Trì, Phú Thọ ngày nay).