Mua xe mới

MUA XE mới cúng thổ công, gia tiên như thế nào?

Người Việt luôn quan niệm "trần sao âm vậy", nghĩa là đời sống trên thế gian như nào thì khi mất đi họ cũng sống như thế. Do đó, khi con cháu có điều kiện mua xe ô tô, xe máy, xe khách, xe tải... mới thì các gia đình ngoài việc chuẩn bị lễ cúng đầu xe còn chuẩn bị thêm mâm cúng báo cáo thần linh & gia tiên tiền tổ. Vậy sắm lễ và văn khấn khi mua xe mới như thế nào?.