Mượn hồn tu luyện

Truyện ma có thật: Mượn hồn tu luyện Phần 1

Đấy là năm tôi 13 tuổi, cái tuổi ăn chưa biết no, co chưa biết ấm, mải chơi hơn mải học. Cuộc đời nhẽ cứ bình yên như vậy nếu không có chuyện xảy ra biến cố về tâm linh, mà di chứng vẫn còn âm ỉ tới bây giờ.