Nèm yêu nhau

Truyện ma: Thầy Dương (Tập 20)

... Đạt bướm mướt mồ hôi kể, đang ngủ, tự nhiên nó cứ nghe thấy tiếng gọi..

- Anh Đạt ơi, anh Đạt ới ời...

Nó mở mắt ra thì thấy mình đang đứng ở giữa rừng, xung quanh âm u, toàn xác người và quan tài treo lủng lẳng. Ở trước mặt có một cái cây lớn, tán lá xum xuê, giữa cảnh sương khói mờ ảo không thấy gì quá rõ ràng, nó thấy một cái xác treo cổ lủng lẳng đung đưa theo gió.