Ngày lễ Phật giáo

Danh sách các ngày lễ Phật trong năm

Khi tìm hiểu về Phật giáo chúng ta sẽ thấy Phật giáo được chia thành nhiều hệ phái và tông phái khác nhau, cách tu hành cũng có nhiều nét khác nhau. Tuy nhiên, tại các quốc gia theo đạo Phật thì những ngày lễ lớn trong năm của Phật giáo vẫn được duy trì và tổ chức rất trọng thể. Sau đây sẽ là danh sách những ngày lễ Phật giáo (tính theo lịch âm) mà bạn nên biết.