04/06/2021 11:40 View: 20904

Danh sách các ngày lễ Phật trong năm

Khi tìm hiểu về Phật giáo chúng ta sẽ thấy Phật giáo được chia thành nhiều hệ phái và tông phái khác nhau, cách tu hành cũng có nhiều nét khác nhau. Tuy nhiên, tại các quốc gia theo đạo Phật thì những ngày lễ lớn trong năm của Phật giáo vẫn được duy trì và tổ chức rất trọng thể. Sau đây sẽ là danh sách những ngày lễ Phật giáo (tính theo lịch âm) mà bạn nên biết. 

ngay le phat giao trong nam

Ngoài các ngày lễ lớn, Tamlinh.org cũng bổ sung thêm chú thích và một số ngày lễ nhỏ của riêng Phật giáo Việt Nam:

Ngày lễ Phật trong tháng 1 Âm lịch

– Ngày mùng 1 tháng 1: vía Đức Phật Di Lặc. Cũng là ngày tu tập và làm phước của toàn thể Phật tử, theo Bắc tông.

– Ngày Rằm tháng 1: Lễ Thượng nguyên. 

 • Theo Nam tông, đây là ngày Pháp Bảo (Māghapūjā), kỷ niệm Đức Phật nói Kinh Giải Thoát Giáo (Ovādapāṭimokkha) và là ngày Đức Phật tuyên bố sẽ viên tịch. 
 • Theo Bắc tông, ngày rằm thượng ngươn này là ngày lễ hội lớn, tu tạo các công đức.

– Ngày 22 tháng 1: Tổ Thập Tháp (tức tổ Phước Huệ), Chứng Minh Đạo Sư, Hội Phật giáo Trung Phần, viên tịch

– Ngày 30 tháng 1: Tổ Khánh Anh, Pháp Chủ Tăng-già Việt Nam, nhiệm kỳ 2, viên tịch

Ngày lễ Phật trong tháng 2 Âm lịch

 • – Ngày mùng 8 tháng 2: vía Đức Phật Thích Ca (xuất gia) theo Bắc tông. – Vía tôn giả A-nan-đa , theo Bắc tông.
 • – Ngày Rằm tháng 2: vía Đức Phật Thích Ca (nhập Niết Bàn), theo Bắc tông
 • – Ngày 19 tháng 2: vía Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, theo Bắc tông
 • – Ngày 21 tháng 2: vía Đức Phổ Hiền Bồ Tát, theo Bắc tông

Ngày lễ Phật trong tháng 3 Âm lịch

 • – Ngày 6/3: Ngày vía Ca Diếp Tôn Giả 
 • – Ngày 16 tháng 3: vía Đức Đại Phật Mẫu Chuẩn Đề Vương, theo Bắc tông

Ngày lễ Phật trong tháng 4 Âm lịch

 • 4/4: Ngày Vía Văn Thù Bồ Tát
 • 8/4: Ngày vía Phật Thích Ca Đản Sanh và ngày lễ tắm Phật, theo Bắc tông.
 • 15/4: Theo Nam tông, đây là ngày Đại Lễ Tam Hợp hay còn gọi ngày Phật Bảo (Visākhapūjā) kỷ niệm ba sự kiện trọng đại của Đức Phật Thích-ca Mâu-ni: đản sinh, thành đạo và viên tịch. Từ năm 1956, Phật giáo thế giới chọn ngày này làm ngày tưởng niệm đức Phật giáng sanh.
 • 16/4: Ngày an cư kiết hạ của Tăng Ni, truyền thống Bắc tông.
 • 20/4: Ngày vía Bồ Tát Quảng Đức vị pháp thiêu thân (nhằm ngày 11-6-1963)
 • 23/4: Ngày vía Phổ Hiền Thành Đạo 
 • 28/4: Ngày vía Dược Sư Đản Sanh

Ngày lễ Phật trong tháng 5 Âm lịch

13/5: Ngày vía Già Lam Thánh Chúng 

Ngày lễ Phật trong tháng 6 Âm lịch

 • – Ngày rằm 15/06:  Theo Nam tông, đây là ngày Đức Phật chuyển Pháp Luân tại Lộc Uyển, và là ngày an cư kiết hạ của chư Tăng, Nam tông. – Ngày Đại đức Thích Nguyên Hương vị pháp thiêu thân (nhằm ngày 4-8-1963)
 • – Ngày mùng 3 tháng 6: vía Đức Hộ Pháp
 • – Ngày 19 tháng 6: vía Đức Quán Thế Âm Bồ Tát (Thành Đạo)
 • – Ngày 24/6: Ngày Đại đức Thích Thanh Tuệ vị pháp thiêu thân (nhằm ngày 13-8-1963)
 • – Ngày 26/6: Ngày Sư Cô Thích Nữ Diệu Quang vị pháp thiêu thân (nhằm ngày 15-8-1963)
 • – Ngày 27/6: Ngày Đại đức Thích Tiêu Diêu vị pháp thiêu thân (nhằm ngày 16-8-1963

Ngày lễ Phật trong tháng 7 Âm lịch

 • – Ngày mùng 13 tháng 7: vía Đức Đại Thế Chí Bồ Tát
 • – Ngày Rằm tháng 7: Lễ Vu Lan – Tăng tự tứ – Lễ Trung nguyên. Ngày Tự tứ và Mãn hạ của Tăng Ni, cũng là ngày dâng cúng y công đức, và ngày đại lễ Vu-lan-bồn hay còn gọi là ngày báo hiếu công ơn sanh thành dưỡng dục của cha mẹ, theo Bắc tông.
 • – Ngày 30 tháng 7: vía Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát

Ngày lễ Phật trong tháng 8 Âm lịch

 • – Ngày mùng 1 tháng 8: vía Đức Huệ Viễn (Sư Tổ Tịnh Độ tông)
 • – Ngày mùng 3 tháng 8: vía Đức Lục Tổ Huệ Năng
 • – Ngày 22 tháng 8: vía Đức Phật Nhiên Đăng

Ngày lễ Phật trong tháng 9 Âm lịch

 • – Mùng 2/9: Ngày Đại đức Thích Quảng Hương vị pháp thiêu thân (nhằm ngày 5-10-1963).
 • – Ngày 11/9: Ngày Đại Đức Thích Thiện Mỹ vị pháp thiêu thân (nhằm ngày 27-10-1963).
 • – Ngày rằm 15/9: Ngày Mãn hạ và dâng y công Đức (Kathina) hay còn gọi là ngày Tăng Bảo, theo Nam tông.
 • – Ngày 19 tháng 9: vía Đức Quán Thế Âm Bồ Tát
 • – Ngày 30 tháng 9: vía Đức Phật Dược Sư Lưu Ly

Ngày lễ Phật trong tháng 10 Âm lịch

 • – Ngày mùng 5 tháng 10: vía Đức Bồ Đề Đạt Ma (Sư Tổ Thiền tông)
 • – Ngày Rằm tháng 10: Lễ Hạ nguyên

Ngày lễ Phật trong tháng 11 Âm lịch

– Ngày mùng 17 tháng 11: vía Đức Phật A Di Đà

Ngày lễ Phật trong tháng 12 Âm lịch

 • – Ngày mùng 8 tháng 12: vía Đức Phật Thích Ca (thành đạo)
 • – Ngày rằm 15/12: Ngày Hiệp kỵ, tức ngày tưởng niệm các bậc tiền bối đã dày công xây dựng và phát huy đạo Phật Nguyên thủy tại Việt Nam.

Mỗi ngày lễ Phật giáo đều gắn liền với điển tích khác nhau và đều mang một ý nghĩa riêng. Với mỗi Phật Tử, ngày lễ là dịp để họ hành hương lên chùa lễ Phật, làm nhiều việc thiện, thành tâm cầu nguyện cho bản thân và mọi người có cuộc sống bình an, hạnh phúc và giác ngộ.

Tamlinh.org (tổng hợp)