Ngày tiệc tháng 2

Các ngày Tiệc Tứ Phủ trong tháng 2

Trong tháng 2 đầu năm này, các bạn theo đạo Mẫu, căn đồng số lính hãy ghi nhớ danh sách ngày lễ tiết hầu Tiên Thánh để chuẩn bị phụng sự nhà ngài cho chu toàn.