04/06/2021 11:40 View: 8180

Các ngày Tiệc Tứ Phủ trong tháng 2

Trong tháng 2 đầu năm này, các bạn theo đạo Mẫu, căn đồng số lính hãy ghi nhớ danh sách ngày lễ tiết hầu Tiên Thánh để chuẩn bị phụng sự nhà ngài cho chu toàn. 

Ngay tiec tu phu thang 2, can dong so linh

Danh sách ngày tiệc tứ phủ công đồng trong tháng 2 như sau: 

 • Ngày Mão Đầu (Mùng 1) Tiệc Mẫu Đệ Nhị Thượng Ngàn (Mẫu Đông Cuông)
 • 02/02 Tiệc Mẫu Tam Cờ
 • 03/02 Tiệc Hưng Nhượng Đại Vương (Tướng quân Trần Quốc Tảng)
 • 06/02 Tiệc Tứ vị Vua Bà Đền Cờn Môn
 • 10/02 Tiệc Vương Dưỡng Nữ Thủy Tiên công chúa Phạm Điện Súy
 • 12/02 Tiệc Mẫu Tuyên Quang (Tam Cờ; Núi Dùm; Y La; Cảnh Xanh Linh Từ…)
 • 14/02 Tiệc Quan lớn Đệ Ngũ Tuần Tranh
 • 15 - 16/02 Tiệc Chúa Nguyệt Hồ
 • 17/02 Tiệc Cậu Đệ Nhất
 • 20/02 Tiệc Mẫu Đệ Nhị Thượng Ngàn (Lê Mai Đại Vương; Sơn Trang công chúa)
 • 21/02 (có nơi 24/02) Tiệc Mẫu Sòng Sơn
 • 28/02 (có nơi 22/04) Tiệc Quan Hoàng Lục (An Biên Đại tướng quân).

Tamlinh.org