Nghi thức

Hướng dẫn cách tụng chú đại bi tại nhà ĐÚNG nhất

Chú Đại Bi là một bài chú trong nhà Phật. Có rất nhiều quan niệm cho rằng tụng Chú Đại Bi hàng ngày sẽ được các vị thần bảo vệ và giúp chúng ta thoát khỏi những khổ nạn trong cuộc sống. Vậy quan điểm về sự linh ứng của Chú Đại Bi có đúng không?
Chúng ta nên trì tụng Chú Đại Bi tại nhà như thế nào để được chư thiên gia hộ?