Nghiêng trái khi ngủ

Nằm nghiêng bên nào khi ngủ là tốt nhất?

Khi ngủ nằm nghiêng hay nằm ngửa sẽ tốt hơn? Tại sao nên nằm nghiêng? Ngủ nằm nghiêng trái hay phải sẽ tốt hơn? Tư thế ngủ nào tốt nhất cho sức khoẻ? Đức Phật nằm nghiêng bên nào khi ngủ?