Nghiệp gây bệnh tật

Nguyên nhân phát sinh bệnh tật theo góc nhìn tâm linh

Con người sinh sống trên đời ai cũng mong muốn thân thể mạnh khỏe, tươi vui, gia đình hạnh phúc, lộc tài vượng tiến, chẳng ai mong mình mắc bệnh tật, hoạn nạn để rồi đau buồn u ám, tiền tài đội nón ra đi.