Nghiệp thiện

Nhận biết nghiệp Thiện và nghiệp Ác?

Có câu " thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo", phàm làm điều thiện thì nhận lại điều thiện, làm điều ác thì nhận lại điều ác. Vậy nghiệp thiện là gì? Nghiệp ác là gì? Lấy nghiệp thiện bù lại nghiệp ác đã tạo được không? ... Hãy cùng Tamlinh.org tìm hiểu