Ngũ biệt tam khuyết

Truyện ma: Thầy Dương (Tập 7)

... Đang bâng khuâng suy nghĩ thì từ đâu đó văng vẳng tiếng kêu.. "Kéo tao lên với.."..

Tôi lắng nghe thêm vài lần nữa cho chắc ăn để không nhầm lẫn giữa tiếng người xôn xao ngoài kia và tiếng kêu nhờ giúp đỡ. Tôi nhẹ nhàng tiến dần về tiếng kêu giúp...