Ngũ hổ thần tướng

Quan ngũ hổ là ai?

Như chúng ta đều biết trong Tín ngưỡng thờ Tứ phủ có các: Hàng Quan ( Ngũ vị tôn Quan), hàng Chầu, hàng quan Hoàng, hàng Thánh Cô, hàng Thánh Cậu, Thanh Xà và Bạch Xà cũng như quan Ngũ Hổ. Vậy quan Ngũ Hổ - là ai? Cụ thể gồm những ông nào? Quan ngũ hổ hay thờ ở đâu? Thần tích & văn khấn quan ngũ hổ?