Người chết 49 ngày

49 ngày sau khi chết cần làm gì để người thân siêu thoát?

Gia đình có người mới mất nên chọn mời những bậc pháp sư, cao tăng... đạo hạnh chân chính để làm lễ. Còn những hạng phóng đãng phá giới và chỉ biết nhìn đến tài lợi, thì ta không nên cầu thỉnh.