Người mệnh Hoả

Người tuổi Tuất mệnh Hoả: Tinh tế, lãng mạn, tài lộc dồi dào

Người tuổi Tuất mệnh Hoả là người sinh năm Bính Tuất (sinh năm 1946 hoặc sinh năm 2006..). Vậy tính cách đặc trưng của người tuổi Tuất mệnh Hoả như thế nào? Tình yêu, sức khoẻ, tài vận, công danh của Người Tuất mệnh Hoả ra sao?Người tuổi Thìn mệnh Hoả: Sắc sảo, nhạy bén, dễ chuốc thị phi

Người tuổi Thìn mệnh Hoả là người sinh năm Giáp Thìn (sinh năm 1904 hoặc sinh năm 1964). Vậy tính cách đặc trưng của người tuổi Thìn mệnh Hoả như thế nào? Tình yêu, sức khoẻ, tài vận, công danh của Người tuổi Thìn mệnh Hoả ra sao?  

Người tuổi Mão mệnh Hoả: Phóng khoáng, độ lượng, thích chỉ huy

Người tuổi Mão mệnh Hoả là người sinh năm Đinh Mão (sinh năm 1927 hoặc sinh năm 1987). Vậy tính cách đặc trưng của người tuổi Mão mệnh Hoả như thế nào? Tình yêu, sức khoẻ, tài vận, công danh của Người tuổi Mão mệnh Hoả ra sao?  

Người tuổi Dần mệnh Hoả: Tham vọng lớn, cô độc

Người tuổi Dần mệnh Hoả là người sinh năm Bính Dần (sinh năm 1926 hoặc sinh năm 1986). Vậy tính cách đặc trưng của người tuổi Dần mệnh Hoả như thế nào? Tình yêu, sức khoẻ, tài vận, công danh của Người tuổi Dần mệnh Hoả ra sao?  

Người tuổi Sửu mệnh Hoả: Thông minh nhưng dễ dao động

Người tuổi Sửu mệnh Hoả là người sinh năm Kỷ Sửu (sinh năm 1949 hoặc sinh năm 2009). Vậy tính cách đặc trưng của người tuổi Sửu mệnh Hoả như thế nào? Tình yêu, sức khoẻ, tài vận, công danh của Người tuổi Sửu mệnh Hoả ra sao?  

Người tuổi Tý mệnh Hoả: Năng động, tài xã giao xuất chúng

Người tuổi Tý mệnh Hoả là người sinh năm Mậu Tý (Sinh năm 1948 hoặc sinh năm 2008). Vậy tính cách đặc trưng của người tuổi Tý mệnh Hoả như thế nào? Tình yêu, sức khoẻ, tài vận, công danh của Người tuổi Tý mệnh Hoả ra sao?  

Cách xem tướng qua Hình Cục Ngũ Hành

Con người ta sinh ra chịu ảnh hưởng của ngũ hành chi khí để thành hình cục, thành thần, khí, sắc, thành bộ vị. Vậy nên việc xem tướng khuôn mặt và cơ thể qua hình tướng ngũ hành rất được coi trọng vì có nhiều điểm chính xác để đoán vận mệnh sướng - khổ của một người. Hãy cùng Tamlinh.org xem tướng qua Hình Cục Ngũ Hành nhanh nhất.