Người mệnh Kim

Người tuổi Tuất mệnh Kim: Bảo thủ, cẩn thận, rất chu đáo

Người tuổi Tuất mệnh Kim là người sinh năm Canh Tuất (sinh năm 1970 hoặc sinh năm 2030..). Vậy tính cách đặc trưng của người tuổi Tuất mệnh Kim như thế nào? Tình yêu, sức khoẻ, tài vận, công danh của Người Tuất mệnh Kim ra sao?Người tuổi Tỵ mệnh Kim: Khí chất đế vương, có tài lãnh đạo

Người tuổi Tỵ mệnh Kim là người sinh năm Tân Tỵ (sinh năm 1941 hoặc sinh năm 2001). Vậy tính cách đặc trưng của người tuổi Tỵ mệnh Kim như thế nào? Tình yêu, sức khoẻ, tài vận, công danh của Người tuổi Tỵ mệnh Kim ra sao?  

Người tuổi Thìn mệnh Kim: Thẳng thắn, khó nắm bắt, cái tôi quá lớn

Người tuổi Thìn mệnh Kim là người sinh năm Canh Thìn (sinh năm 1940 hoặc sinh năm 2000). Vậy tính cách đặc trưng của người tuổi Thìn mệnh Kim như thế nào? Tình yêu, sức khoẻ, tài vận, công danh của Người tuổi Thìn mệnh Kim ra sao?  

Người tuổi Mão mệnh Kim: Mạnh mẽ, may mắn nhưng dễ phá tài

Người tuổi Mão mệnh Kim là người sinh năm Quý Mão (sinh năm 1963 hoặc sinh năm 2023). Vậy tính cách đặc trưng của người tuổi Mão mệnh Kim như thế nào? Tình yêu, sức khoẻ, tài vận, công danh của Người tuổi Mão mệnh Kim ra sao?  

Người tuổi Sửu mệnh Kim: Nhân duyên tốt, khó giữ tiền

Người tuổi Sửu mệnh Kim là người sinh năm Ất Sửu (sinh năm 1925 hoặc sinh năm 1985). Vậy tính cách đặc trưng của người tuổi Sửu mệnh Kim như thế nào? Tình yêu, sức khoẻ, tài vận, công danh của Người tuổi Sửu mệnh Kim ra sao?  

Người tuổi Tý mệnh Kim: Giàu cảm xúc, giỏi ăn nói

Người tuổi Tý mệnh Kim là người sinh năm Giáp Tý (1924 hoặc 1984). Vậy tính cách đặc trưng của người tuổi Tý mệnh Kim như thế nào? Tình yêu, sức khoẻ, tài vận, công danh của Người tuổi Tý mệnh Kim ra sao?  

Cách xem tướng qua Hình Cục Ngũ Hành

Con người ta sinh ra chịu ảnh hưởng của ngũ hành chi khí để thành hình cục, thành thần, khí, sắc, thành bộ vị. Vậy nên việc xem tướng khuôn mặt và cơ thể qua hình tướng ngũ hành rất được coi trọng vì có nhiều điểm chính xác để đoán vận mệnh sướng - khổ của một người. Hãy cùng Tamlinh.org xem tướng qua Hình Cục Ngũ Hành nhanh nhất.