Người sói

Quái vật Halloween: Bí mật NGƯỜI SÓI

Người sói là một trong những con quái vật phương Tây mang tính đại chúng nhất trong số những con quái vật. Người sói còn được gọi là Ma sói hay Lycanthrope (λυκάνθρωπος).