Nhà thờ lớn

Có thể bạn không biết: Chùa Báo Thiên

Nền của Nhà thờ Lớn hiện tại từng là nền của ngôi chùa lâu đời bậc nhất lịch sử Việt Nam: Chùa Báo Thiên. Trong chùa Báo Thiên từng có Tháp Báo Thiên, vốn là một trong "An Nam tứ đại khí" - các bảo vật chứa linh khí của xứ An Nam.