Nhâm Thân

Tử vi, vận hạn tuổi Nhâm Thân năm 2020

Trong năm 2020 thời thế sẽ mở ra 1 chu kì phát triển mới trong cuộc đời của Nhâm Thân. Đây là năm thiên thời có, địa lợi về, nhân hoà đủ. Đây là năm rất quan trọng để Nhâm Thân xây dựng nền tảng, lớn mạnh nền móng cho suốt những năm tháng sau này. Khi cái gốc đã vững mạnh, ngọn chỉ việc đâm lên mau lớn, hoa chỉ việc trổ, trái chỉ việc kết quả ngọt tươi xanh.