Nhận biết người tốt xấu

Biết người XẤU - TỐT qua tư tưởng, thái độ, ngôn ngữ, hành vi, hành động

Tâm lý học phương Tây nhận xét: “Hãy cho tôi biết bạn thường xuyên đọc loại sách gì, tôi sẽ đánh giá được con người bạn ra sao”. Kết quả của việc học hành phụ thuộc vào các lớp Nghe, tư duy và thực hành “Văn – Tư – Tu”. Vậy cách nhận biết người XẤU - TỐT qua tư tưởng, thái độ, ngôn ngữ, hành vi, hành động như thế nào? Hãy cùng Tamlinh.org tìm hiểu.