Nhận biết nhà có ma

4 dấu hiệu nhận biết trong nhà có Ma?

Làm thế nào để nhận biết trong nhà có vong lạ đang trú ngụ? Làm sao để biết họ và vong lành hay vong dữ? Làm thế nào để đuổi vong lạ đi khỏi nhà mình? Cách hoá giải vong theo?