Nhập hồn

Các linh hồn có thể tác động đến người sống như thế nào?

Ngoài việc nhập vô xác một người bị yếu tâm thức thì các linh hồn còn có khả năng làm gì không ạ? VD như phù hộ con cháu hay hiện về báo mộng chẳng hạn? Các vong linh đã khuất có thể tác động đến người còn sống như thế nào?