Nhật quỷ

Kỳ ngôn dị truyện Phần 3: Nhật Quỷ

Tiếng chim lợn bỗng dưng xuất hiện. Nghe cách tôi khoảng mười hai bộ về phía bên trái. Tức tốc tôi chạy về phía ấy. Mặc kệ có cái gì đang ở phía sau, giờ này tiếng chim lợn không còn là tiếng báo tử nữa, nó đang mở lộ sinh cho tôi. Đến gần, tôi nghe thấy những tiếng thì thầm.