Những người khuất mặt

Truyện ma có thật: Những người khuất mặt

Có một lần đi công tác ở Sơn Tây, một huyện miền núi của tỉnh Quảng Ngãi. Xe bị mắc lầy. Lạ đây là xe hai cầu, bươn qua nhiều điểm dốc, những đoạn đường lầy lội hơn nhiều nhưng lại tắc ngay điểm này. Bánh xe quay tít mòng không bươn qua được dù điểm lầy này rất cạn, chẳng là gì so với những vùng núi mình đã từng đi trong mùa mưa bão.