Niệm Thánh Hiệu

Bài khấn niệm Thánh Hiệu các chư vị trong Tứ phủ đình thần

116 câu môt cây nhang nửa mét - một lần cúng khấn hết chư vị trong Tứ phủ đình thần, làm chân ghế nhà quan học âm toàn chữ cổ nhà ngài nay chép ra chữ quốc ngữ của người trần đúng là dài thật. Các thanh đồng nhất tâm kêu cầu Phật Thánh từ bi gia hộ.