Ông Đùng bà Đà

Ông Đùng Bà Đà và những vị thần khổng lồ khởi thủy Việt Nam

Thuở trời đất còn hỗn mang, có một số vị thần khổng lồ dời non lấp biển, tạo nên hình thế đất đai khắp đất Việt cổ. Câu chuyện phổ biến nhất là về Thần Trụ Trời, người đã xây cột chống trời, tạo nên những núi non biển cả.