Ông Hoàng Bát Nùng

Thần tích ông Hoàng Bát Nùng Cao Bằng

Trong Thập Vị ông Hoàng Tứ Phủ, ông Hoàng Bát tuy không về ngự đồng nhiều nhưng lại được nhắc đến với rất nhiều chiến công hiển hách cho dân tộc. Vậy ông Hoàng Bát Nùng Cao Bằng có thật không? Thần tích về ông Hoàng Bát Nùng Cao Bằng như thế nào? Hãy cùng Tamlinh.org tìm hiểu