Ông Hoàng Bảy Bảo Hà

Danh sách các ngày Tiệc Tứ Phủ trong Tháng 7

Tháng 7 Âm lịch không chỉ là tháng cô hồn, tháng vu lan báo hiếu trong đạo Phật mà cũng là tháng có rất nhiều ngày tiệc quan trọng của đạo Mẫu. Hãy cùng Tamlinh.org tìm hiểu về danh sách các ngày Tiệc Tứ Phủ trong Tháng 7? Tháng 7 nên đi lễ ở đâu? Văn khấn khi đi lễ Tứ Phủ tháng 7?