Phật ngồi đài sen

Tại sao Phật lại ngồi trên đài sen?

Khi bước vào chùa chúng ta thường nhìn thấy hình ảnh đức Phật và chư vị Bồ Tát ngồi trên tòa hoa sen rực rỡ. Tại sao đức Phật và Bồ Tát lại ngồi trên hoa sen mà không ngồi trên loài hoa nào khác?