Quả báo khẩu nghiệp

Top 8 điều phụ nữ tuyệt đối không nên nói để giữ phúc đức cho con cháu

Cách đánh mất phúc khí nhanh nhất là từ 'khẩu nghiệp'. Phụ nữ, đặc biệt không nên nói 8 điều này để giữ phúc cho con cháu về sau.