Quả báo quỵt nợ

Làm lãnh đạo: Đừng bao giờ quỵt lương nhân viên

Tình trạng giám đốc quỵt lương nhân viên, cấp trên ăn chặn tiền cấp dưới, bị công ty nợ lương không chịu trả...hiện nay xảy ra nhan nhản khắp nơi. Họ để cho nhân viên đòi chán chê, bao giờ không đòi được thì tự bỏ đi, thậm chí lãnh đạo ăn chặn tiền lương mà nhân viên không biết.. Những người lãnh đạo này có thể hả hê nhưng không hề biết rằng "quả đắng" đang đợi mình, thậm chí cả con cháu mình  - ngay trước mắt.