Quả báo thường đến muộn

Vướng phải tội nghiệp này sẽ chịu quả báo rất nặng, kiếp sau khó đầu thai làm người

Tính mạng của chúng ta quan trọng như thế nào thì đối với chúng sinh cũng vậy. Vì thế cần hạn chế sát sinh, đây là tội nghiệp vô cùng nặng.