Quan lớn Tuần Chanh

Đại tiệc Quan Lớn Tuần Tranh vào ngày nào?

Quan Lớn Tuần Tranh là một nhân vật lịch sử cụ thể, có tên tuổi, có tước vị sinh thời, có chiến công, có triều đại, có niên đại lịch sử. Bao nhà nghiên cứu truy tìm tài liệu, tra cứu cổ thư, thư tịch cổ để tìm ra Ngài là ai, vậy  Quan Lớn Tuần Tranh thực sự là ai? Ngày đại tiệc  Quan Lớn Tuần Tranh ? Đền  Quan Lớn Tuần Tranh ở đâu?