Quy luật tiền bạc

Phước đức: Ổ khoá của sự giàu sang và thành công

Chúng ta thường nghe bảo rằng, phương pháp chuẩn xác, sự nỗ lực đúng hướng, tinh thần thép... là chìa khóa mở ra mọi thành công. Nhưng có bao giờ ta thắc mắc, ổ khóa nằm ở đâu khi chỉ có chìa khóa?